Dodatkowy numer kontaktowy

artykuły

W związku z przedłużającymi się problemami technicznymi jednego z naszych dostawców usług telekomunikacyjnych przekazujemy Państwu dodatkowy numer  telefonu 86 224 40 50 pod którym otrzymają Państwo informację o oferowanych przez nas produktach, jak i świadczonych usługach.  Zapraszamy do kontaktu.

NOWY ODDZIAŁ FIRMY

artykuły

ZPK Szumowo otwiera nowy zakład zlokalizowany w miejscowości Rasząg w gminie Biskupiec. Nowa lokalizacja to element realizacji strategii, która ma na celu świadczenie najwyższej jakości usług przy jednoczesnej optymalizacji kosztów dostawy dla naszych klientów. Dzięki nowej inwestycji budujemy nowe miejsca pracy dla okolicznych regionów i znacząco skracamy czas dostawy surowca dla pobliskich inwestycji.

Nowy zakład produkcyjny

artykuły

ZKP Szumowo rozpoczęło eksplorację nowego złoża. Nowy oddział firmy zlokalizowany jest w miejscowości Jaśki. Produkcja ruszyła 1 czerwca 2014. Mamy nadzieję na owocną współpracę ze wszystkimi itinerariuszami naszej firmy: społecznościami lokalnymi, samorządami,  klientami. Nowy zakład to nie tylko zwiększone moce produkcyjne naszej firmy ale również nowe miejsca pracy i możliwości szybszej realizacji zleceń dla okolicznych inwestycji. Serdecznie zapraszamy do współpracy.