Kruszywa

W naszej ofercie znajdą Państwo cztery rodzaje kruszyw: drobne (piaski), grube (żwiry), o ciągłym uziarnieniu oraz kruszywo łamane. Wszystkie nasze produkty spełniają wymagania norm europejskich, tj.:

PN-EN12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu“

PN-EN13043:2004/AP1:2012 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogách, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu“

PN-EN13242+A1:2010 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym“

PN-EN13139:2003+AC:2004 „Kruszywa do zapraw”

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży.

Ogólne warunki sprzedaży: ZPK Ogólne warunki sprzedaży.pdf

Instrukcja stosowania i informacje na temat bezpieczeństwa kruszyw produkowanych przez ZPK Rupińscy Sp. J.: Instrukcja stosowania ZPK.pdf

Norma PN- EN FRAKCJA KRUSZYWA
PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu
 • Kruszywo drobne (piasek)
  • – 0/2; 0/4
 • Kruszywo grube (żwir okrągły)
  • – 2/8; 8/16; 2/16; 16/31,5
 • Kruszywo grube łamane (żwir kruszony)
  • – 2/5,6; 5,6/11,2; 11,2/16; 11,2/22,4; 16/22,4
 • Kruszywo grube łamane (grysy)
  • – 2/5; 5/11; 11/16; 8/16
PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i
powierzchniowych
utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
 • Kruszywo drobne (piasek)
  • – 0/2; 0/4
  • – piasek łamany 0/2
 • Kruszywo grube (żwir okrągły)
  • – 2/8; 8/16; 2/16; 16/31,5
 • Kruszywo grube łamane (żwir kruszony)
  • – 2/5,6; 2/8; 5,6/11,2; 8/16; 11,2/16; 11,2/22,4; 16/22,4
 • Kruszywo grube łamane (grysy)
  • – 2/5,6; 5,6/11,2; 11,2/16
 • Kruszywo o ciągłym uziarnieniu
  • – 0/5; 0/8
PN-EN 13242+A1:2010
Kruszywa do związanych i
niezwiązanych hydraulicznie
materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym
 • Kruszywo drobne (piasek)
  • – 0/2
  • – piasek łamany 0/2
 • Kruszywo grube (żwir okrągły)
  • – 2/8; 8/16; 2/16; 16/31,5
 • Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu
  • – 0/16 (C50/10; C50/30)
  • – 0/31,5 (C90/3; C50/10; C50/30)
 • Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (naturalne)
  • – 0/16; 0/22,4; 0/31,5
PN-EN 13139:2003+AC:2004
Kruszywa do zapraw
 • Kruszywo drobne (piasek)
  • – 0/2