Jakość


Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiska ZPK Szumowo
Podstawowym celem Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. jest coraz szersze zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów poprzez wytwarzanie wysokiej jakości produktów, przy minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko.
Realizujemy ten cel poprzez:

 • • Utrzymanie poziomu sprzedaży
 • • Utrzymanie zdolności produkcyjnych
 • • Optymalizacja kosztów
 • • Świadome działanie na rzecz zmniejszania uciążliwości dla środowiska
 • • Spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm w szczególności dotyczących ochrony środowiska
 • • Systematyczne podnoszenia kwalifikacji, świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości i środowiska
 • • Konsekwentne doskonalenie wdrożonego systemu
 • • Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej polityki
 • • Podejmowanie działań zapewniających znajomość i zrozumienie niniejszej Polityki przez pracowników oraz umożliwienie bieżącego dostępu do Polityki wszystkim zainteresowanym

Dbając o wysoką jakości naszych produktów ZPK Szumowo uruchomiło nowoczesne laboratorium, które realizuje szereg badań na potrzeby zachowania najwyższych standardów jakości. Laboratorium realizuje następujące badania:

 • • Oznaczanie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1
 • • Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych PN-EN 933-1
 • • Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych PN-EN 933-5
 • • Oznaczanie zawartości wody w kruszywie (wilgotność) PN-EN 1097-5
 • • Wskaźnik kształtu ziarn PN-EN 933-4
 • • Wskaźnik przepływu kruszyw PN-EN 933-6
 • • Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8
 • • Zagęszczanie metodą Proctora PN-EN 13286-2
 • • Wskaźnik nośności CBR PN-EN 13286-47
 • • Odporność na rozdrabnianie metodą Los Angeles PN-EN 1097-2
 • • Gęstość ziarn i nasiąkliwość PN-EN 1097-6
 • • Gęstość nasypowa i jamistość PN-EN 1097-3
 • • Mrozoodporność kruszyw w wodzie PN-EN 1367-1
 • • Mrozoodporność kruszyw w soli PN-EN 1367-6
 • • Badanie błękitem metylenowym PN-EN 933-9
 • • Współczynnik filtracji ISO/TS 17892-11

Certyfikaty

Od ponad 20 lat zajmujemy się wydobyciem najwyższej jakości naturalnych kruszyw budowlanych i drogowych. Dotychczasowa działalność i dynamiczny rozwój sprawiły, że dziś ZPK Szumowo jest jednym z kluczowych partnerów w dużych przedsięwzięciach infrastrukturalnych. Posiadamy własną flotę transportową dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom kompleksową usługę z dostawą na miejsce inwestycji.

Obecnie eksplorujemy złoża w 13 lokalizacjach wykorzystując najnowocześniejsze technologie gwarantujące efektywne wykorzystanie zasobów przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Nasze produkty spełniają wszelkie wymogi norm krajowych i europejskich. Ponad wszystko cenimy jakość naszych produktów dlatego przy każdym zakładzie zlokalizowany jest Dział Kontroli Jakości. Posiadamy również własne laboratorium w którym badamy wszelkie parametry oferowanego przez nas asortymentu. Do grupy kapitałowej ZPK Szumowo należy również Natrix – fabryka prefabrykatów betonowych. W ofercie firmy znajdują się różne rodzaje kostki brukowej, palisady, obrzeża, krawężniki, elementy cieków wodnych i inne prefabrykaty. Od początku naszej działalności mamy ogromną świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym zakresie firma prowadzi szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie negatywnych skutków działalności dbając o lokalne społeczności i rekultywację terenów zielonych.