Jakość

Dbając o wysoką jakość naszych produktów ZPK Szumowo uruchomiło nowoczesne laboratorium, które realizuje szereg badań na potrzeby zachowania najwyższych standardów.
Laboratorium realizuje następujące badania:

 • • Oznaczanie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1
 • • Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych PN-EN 933-1
 • • Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych PN-EN 933-5
 • • Oznaczanie zawartości wody w kruszywie (wilgotność) PN-EN 1097-5
 • • Wskaźnik kształtu ziarn PN-EN 933-4
 • • Wskaźnik przepływu kruszyw PN-EN 933-6
 • • Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8
 • • Zagęszczanie metodą Proctora PN-EN 13286-2
 • • Wskaźnik nośności CBR PN-EN 13286-47
 • • Odporność na rozdrabnianie metodą Los Angeles PN-EN 1097-2
 • • Gęstość ziarn i nasiąkliwość PN-EN 1097-6
 • • Gęstość nasypowa i jamistość PN-EN 1097-3
 • • Mrozoodporność kruszyw w wodzie PN-EN 1367-1
 • • Mrozoodporność kruszyw w soli PN-EN 1367-6
 • • Współczynnik filtracji ISO/TS 17892-11

Certyfikaty