Jakość

Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiska ZPK Szumowo Podstawowym celem Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. jest coraz szersze zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów poprzez wytwarzanie wysokiej jakości produktów, przy minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko. Realizujemy ten cel poprzez:


• Utrzymanie poziomu sprzedaży
• Utrzymanie zdolności produkcyjnych
• Optymalizacja kosztów
• Świadome działanie na rzecz zmniejszania uciążliwości dla środowiska
• Spełnianie wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm w szczególności dotyczących ochrony środowiska
• Systematyczne podnoszenia kwalifikacji, świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości i środowiska
• Konsekwentne doskonalenie wdrożonego systemu
• Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej polityki
• Podejmowanie działań zapewniających znajomość i zrozumienie niniejszej Polityki przez pracowników oraz umożliwienie bieżącego dostępu do Polityki wszystkim zainteresowanym


Dbając o wysoką jakości naszych produktów ZPK Szumowo uruchomiło nowoczesne laboratorium, które realizuje szereg badań na potrzeby zachowania najwyższych standardów jakości. Laboratorium realizuje następujące badania:


• Oznaczanie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1
• Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych PN-EN 933-1
• Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych PN-EN 933-5
• Oznaczanie zawartości wody w kruszywie (wilgotność) PN-EN 1097-5
• Wskaźnik kształtu ziarn PN-EN 933-4
• Wskaźnik przepływu kruszyw PN-EN 933-6
• Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8
• Zagęszczanie metodą Proctora PN-EN 13286-2
• Wskaźnik nośności CBR PN-EN 13286-47
• Odporność na rozdrabnianie metodą Los Angeles PN-EN 1097-2
• Gęstość ziarn i nasiąkliwość PN-EN 1097-6
• Gęstość nasypowa i jamistość PN-EN 1097-3
• Mrozoodporność kruszyw w wodzie PN-EN 1367-1
• Mrozoodporność kruszyw w soli PN-EN 1367-6
• Badanie błękitemmetylenowym PN-EN 933-9
• Współczynnik filtracji ISO/TS 17892-11
  .

 

Certyfikaty

Od ponad 20 lat zajmujemy się wydobyciem najwyższej jakości naturalnych kruszyw budowlanych i drogowych. Dotychczasowa działalność i dynamiczny rozwój sprawiły, że dziś ZPK Szumowo jest jednym z kluczowych partnerów w dużych przedsięwzięciach infrastrukturalnych. Posiadamy własną flotę transportową dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom kompleksową usługę z dostawą na miejsce inwestycji. Obecnie eksplorujemy złoża w 9 lokalizacjach wykorzystując najnowocześniejsze technologie gwarantujące efektywne wykorzystanie zasobów przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Nasze produkty spełniają wszelkie wymogi norm krajowych i europejskich. Ponad wszystko cenimy jakość naszych produktów dlatego przy każdym zakładzie zlokalizowany jest Dział Kontroli Jakości. Posiadamy również własne laboratorium w którym badamy wszelkie parametry oferowanego przez nas asortymentu. Do grupy kapitałowej ZPK Szumowo należy również Natrix – fabryka prefabrykatów betonowych. W ofercie firmy znajdują się różne rodzaje kostki brukowej, palisady, obrzeża, krawężniki, elementy cieków wodnych i inne prefabrykaty. Od początku naszej działalności mamy ogromną świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym zakresie firma prowadzi szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie negatywnych skutków działalności dbając o lokalne społeczności i rekultywację terenów zielonych.

1454-CPD-123-2

1454-CPD-123-2

1454-CPD-123-2

1454-CPD-123-2

1454-CPD-123-2

1454-CPD-123-2