Połączenie firm

Połączenie Zakładów Produkcji Kruszyw Kazimierz Rupiński i PPUH „TRANS-KRUSZ“ Irena Rupińska.