Powstanie Zakładu Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka jawna

Powstaje Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka jawna, jako kontynuacja działalności dwóch firm Zakład Produkcji Kruszyw Kazimierz Rupiński i PPUH „TRANS-KRUSZ“ Irena Rupińska.